Ochrana osobních údajů GDPR

Zásady ochrany osobních údajů
společnosti ESCHENBACH OPTIK, spol. s r.o.

Obsah:

1. Odpovědné místo
2. Zpracování osobních údajů
3. Ochrana Vašich osobních údajů
4. Účelové omezení zpracování osobních údajů
5. Údaje, které jsou automaticky shromažďovány při návštěvě našich webových stránek
6. Cookies
7. Cookiebot
8. Geolokalizace
9. Použití Google Maps
10. Použití Google Analytics
11. Používání souborů cookie Google DoubleClick
12. Použití nástroje Google Tag Manager
13. Použití Facebook Pixel, Custom Audiences a Facebook Conversion
14. Používání Instagramu
15. Tlačítko Facebook (plugin pro sociální média)
16. Registrace produktu a aktualizace softwaru
17. Kontaktování servisního střediska za účelem objasnění otázek
18. Objednávky přes naše webové stránky (Starý internetový obchod)
a) Registrace
19. Eschenbach Online - Servis MOJE OBJEDNÁVKY
20. Eschenbach Online - Servis PARTNERSKÝ PORTÁL VIZUÁLNÍ POMŮCKY
21. Eschenbach Online – Service NEWSLETTER
22. Děti a dospívající
23. Bezpečnost
24. Změna našich zásad ochrany osobních údajů
25. Souhlas
26. Newsletter
27. Kontaktní formulář
28. Práva subjektu údajů
a) Právo na poskytnutí informací
b) Právo na opravu
c) Právo na vymazání
d) Právo na omezení
e) Právo na přenosnost dat
29. Právo vznést námitku
30. Dotazy, podněty, stížnosti externí pověřenec pro ochranu osobních údajů
31. Právo vznést námitku u dozorčího úřadu

1. Odpovědné místo

Provozovatelem těchto webových stránek je Česká republika  odpovědný subjekt (správce) ve smyslu evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (dále jen "údaje").

2. Zpracování osobních údajů

Osobními údaji se dle DS-GVO rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“). Fyzická osoba je identifikovatelná, pokud ji lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě spojení s identifikátorem (jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, lokalizační údaje nebo zvláštní charakteristiky, jako je genetická, ekonomická a sociální identita této fyzické osoby).

„Zpracování“ je každý proces prováděný s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo řada takových procesů v souvislosti s údaji. K tomu patří hlavně výběr, pořizování, organizace, řazení, ukládání, úprava či změna, načítání, stahování, používání, zveřejňování předáváním, šíření či poskytování, srovnávání, spojování, omezování, mazání či ničení dat.

Pro používání našeho webu není v zásadě nutné uvádět údaje. V určitých případech však potřebujeme Vaše jméno a Vaši adresu jakož i další údaje, abychom mohli požadované služby poskytnout.

Totéž platí například pro zasílání informačních materiálů a objednaného zboží nebo pro zodpovídání jednotlivých dotazů. Pokud je to nutné, přiměřeným způsobem na to upozorňujeme. Kromě toho zpracováváme pouze údaje, které nám poskytnete dobrovolně, a případně údaje, které shromažďujeme automaticky, když navštívíte naše webové stránky (např. IP adresu a názvy stránek, které navštívíte, použitý prohlížeč a operační systém, datum a čas přístupu, použité vyhledávače, názvy stažených souborů).

Pokud služby využíváte, shromažďují se zpravidla pouze údaje, které potřebujeme k poskytování služeb. Pokud Vás požádáme o podrobnější údaje, jedná se o dobrovolné informace.

Když v rámci používání aplikací sami zadáváte své osobní údaje, dáváte nám v rámci svých úkonů souhlas s tím, že můžeme Vaše osobní údaje v aplikaci, kterou používáte, shromažďovat, zpracovávat a používat pro naše vlastní obchodní účely. Pokud Vaše osobní údaje do aplikace zadávají třetí strany v průběhu konverzace s Vámi, budeme Vás o shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů informovat, např. v průběhu konverzace se zákazníkem.

Údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem splnění požadované služby a ochrany našich vlastních oprávněných obchodních zájmů (čl. 6 odst. 1, str. 1, písm. b a f DS-GVO).

Vaše osobní údaje předáváme, pokud jsme k tomu ze zákona nebo na základě smlouvy povinni. Vzhledem k licenčním smlouvám s třetími stranami se může stát, že budeme povinni z důvodu našich smluvních závazků v licenčních smlouvách předávat údaje z provozovny oční optiky, zejména zákaznické číslo, adresu, číslo zboží, popis zboží, obraty, slevy a stížnosti licenčnímu partnerovi. Licenčními partnery mohou být např. Marc O'Polo, MINI atd.

3. Ochrana Vašich osobních údajů

Jsme rádi, že se zajímáte o naši společnost a naše produkty, resp. služby, a rádi bychom, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně, také pokud jde o ochranu Vašich údajů. Protože ochranu Vašich údajů bereme velmi vážně. Je samozřejmé, že dodržujeme ustanovení německého nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO) a spolkového zákona o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz) v platném znění.

Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom zajistili dodržování předpisů o ochraně osobních údajů jak u nás, tak u námi pověřených externích poskytovatelů služeb. Naši zaměstnanci a námi pověřené servisní společnosti jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení DS-GVO a spolkového zákona o ochraně osobních údajů v aktuálně platném znění.

V rámci naší povinnosti informovat bychom rádi toto prohlášení o ochraně osobních údajů učinili co nejtransparentnějším. Za tímto účelem níže uvádíme omezení účelu zpracování Vašich údajů, používání nástrojů pro sledování/analýzu, používání souborů cookie a používání pluginů sociálních médií.

4. Účelové omezení zpracování osobních údajů

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme v souladu se zásadami hospodárnosti údajů a účelového omezení. Zásada účelového omezení znamená, že údaje jsou shromažďovány pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. Další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely se nepovažuje za neslučitelné s původními účely.

V zásadě zpracováváme Vaše údaje za účelem zodpovězení Vašich dotazů, zpracování Vašich objednávek nebo poskytnutí přístupu k určitým informacím či nabídkám. V zájmu udržování vztahů se zákazníky může být také nezbytné, abychom my nebo námi pověřená servisní společnost použili tyto údaje k informování o nabídkách produktů nebo k provádění online průzkumů, abychom mohli lépe plnit úkoly a požadavky našich zákazníků.

Údaje, které nám poskytnete online, budeme zpracovávat pouze pro účely, které Vám byly oznámeny. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu.

Údaje jsou shromažďovány a předávány pouze institucím a orgánům, které jsou oprávněny přijímat informace v rámci příslušných zákonů nebo pokud jsme k tomu povinni na základě soudního rozhodnutí.

Samozřejmě respektujeme, pokud nám nechcete poskytnout své údaje pro podporu našeho vztahu se zákazníky (zejména pro účely přímého marketingu nebo průzkumu trhu). Vaše údaje neprodáme ani jinak za úplatu neposkytneme třetím stranám, pokud jste nám k tomu nedali svolení.

5. Údaje, které jsou automaticky shromažďovány při návštěvě našich webových stránek

Při používání našich webových stránek mohou být z organizačních a technických důvodů zpracovávány následující údaje:
- IP adresu zařízení s přístupem k internetu, které o něj požádalo;
- datum a čas Vašeho přístupu na webové stránky;
- webovou stránku/aplikaci, ze které byl proveden přístup (URL odkazu);
- typ a verzi prohlížeče, který používáte;
- operační systém počítače s připojením k internetu;
- název Vašeho poskytovatele internetových služeb;
- dílčí webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím Vašeho přístupového systému na našich webových stránkách;
- soubory stažené z našich webových stránek (např. dokumenty PDF nebo Word).

6. Cookies

Když navštívíte naše webové stránky, mohou se do Vašeho počítače uložit různé informace ve formě souboru cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které zasílá webový server Vašemu prohlížeči a které se ukládají na pevném disku Vašeho počítače. Některé cookies se po skončení používání prohlížeče, tedy po zavření Vašeho prohlížeče, opět smažou (tzv. dočasné cookies). Další cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení a umožňují identifikovat Váš prohlížeč při další návštěvě (tzv. trvalé cookies). Trvalé cookies se automaticky po určité době smažou. Tato doba se může u jednotlivých cookies lišit.

Při návštěvě našich webových stránek se na pevný disk Vašeho počítače ukládají technicky nezbytné soubory cookie („soubory cookie relace“). Soubory cookie, které jsou nezbytné pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování našich služeb („technicky nezbytné soubory cookie“), jsou ukládány na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f DS-GVO. To může zahrnovat názvy stránek, které navštěvujete, používaný prohlížeč a operační systém, datum a čas přístupu, použité vyhledávače a názvy stažených souborů, jakož i IP adresu. To je nezbytné pro provoz, prezentaci a bezpečnostní funkce webových stránek. Pokud nechcete, abychom rozpoznávali Váš počítač, můžete ukládání Cookies na Váš pevný disk zakázat tím, že v nastavení Vašeho prohlížeče vyberete „neakceptovat soubory cookie“. Podrobný popis funkce najdete v nápovědě výrobce Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však, že to může vést k funkčním omezením našich nabídek.

Kromě toho mohou být soubory cookie používány pro analytické, marketingové a statistické účely, jakož i k zaznamenávání Vašich preferencí („technicky nepotřebné soubory cookie“).Technicky nepotřebné soubory cookie se nastavují pouze po Vašem souhlasu (na základě právního základu čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO).

Nastavení souborů cookie si můžete kdykoli prohlédnout a upravit v níže uvedeném prohlášení o souborech cookie společnosti Cookiebot a odvolat již udělený souhlas.

Další informace o používaných souborech cookie naleznete na konci prohlášení Cookiebot.

Prohlášení Cookiebot:

Když nás budete kontaktovat ohledně Vašeho souhlasu, uveďte své ID a datum udělení souhlasu.
Váš souhlas se vztahuje na následující domény: www.eschenbach-kompetenzpartner.com
Váš aktuální stav: Jen nezbytné soubory cookie.
ID Vašeho souhlasu: gLrnsr4skLFOQfijS9a68+5JatDjlArYCuEHnoJuxcH+ILi7yRleOQ==
Datum udělení souhlasu: Pátek. 27. listopadu 2020,16:40:36 SEČ
Změna Vašeho souhlasu
Prohlášení o souborech cookie naposledy aktualizoval Cookiebot 23.11.20:

Nezbytné (2)

Nezbytné soubory cookie pomáhají, aby byly webové stránky použitelné tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky. Bez těchto souborů cookie nemůže web správně fungovat.

Jméno Poskytovatel Účel Průběh Typ
Cookieconsent Cookiebot Uloží stav souhlasu uživatele pro soubory cookie na aktuální doméně. 1 rok HTTP cookie
PHPSESSID eschenbach-kompetenzpartner.com Zachovává stavy uživatele ve všech požadavcích na stránky. Relace HTTP cookie

 

Statistiky (3)

Statistické soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že anonymně shromažďují a hlásí informace.

Jméno Poskytovatel Účel Průběh Typ
_ga  Manager tagów Google Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku. 2 roky HTTP cookie
_gat Manager tagów Google Používá Google Analytics k omezení četnosti požadavků. 1 den HTTP cookie
_gid Manager tagów Google Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku. 1 den HTTP cookie

 

Marketing (2)

Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Jméno Poskytovatel Účel Průběh Typ
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Pokusí se odhadnout uživatelskou šířku pásma na stránkách s vloženými videi YouTube. 179 dní HTTP cookie
YSC YouTube Registruje jedinečné ID pro uchovávání statistik videí z YouTube, která uživatel sledoval. Relace HTTP cookie

 

 

7. Cookiebot

Naše webové stránky využívají technologii souhlasu se soubory cookie společnosti Cookiebot k získání Vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve Vašem prohlížeči a k jeho zdokumentování způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů. Cookiebot je produktem společnosti Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň. Při spuštění našich webových stránek se do Vašeho prohlížeče uloží soubor cookie Cookiebot, ve kterém jsou uloženy souhlasy, které jste udělili, nebo odvolání těchto souhlasů. Tyto údaje nejsou předávány poskytovateli služby Cookiebot.

Pokud soubory cookie ve svém prohlížeči vymažete, budete při opětovném vstupu na webovou stránku nebo jejím načtení znovu požádáni o souhlas se soubory cookie.

Použití technologie souhlasu Cookiebot se provádí za účelem získání zákonem požadovaných souhlasů s používáním souborů cookie. Právním podkladem je zde čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b DS GDPR.

Shromážděné údaje budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo dokud sami nevymažete soubor cookie Cookiebot nebo dokud nezmizí účel jejich uložení. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Další informace o zpracování dat společností Cookiebot naleznete na adresehttps://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

8. Geolokalizace

Jestliže jste ve svém prohlížeči, příp. v operačním systému nebo jiném nastavení svého současného koncového přístroje souhlasili s tzv. geolokalizací, využijeme tuto funkci k tomu, abychom Vám mohli nabízet individuální služby vztahující se k aktuálnímu místu Vašeho pobytu. Vaše lokalizační údaje zpracováváme výhradně pro tuto funkci. Jestliže užívání ukončíte, budou data vymazána.

9. Použití Google Maps

Tato webová stránka používá produkt Google Maps od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 94043 CA, USA. Google Maps Vám poskytuje informace o místech, která Vás zajímají, na základě Vašich předchozích vyhledávání a oblasti mapy, kterou jste navštívili.

Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním automaticky zjištěných údajů společností Google LLC, jejich zástupci a třetími osobami. Rádi bychom upozornili na to, že společnost Google při používání Map automaticky zpracovává údaje, na které nemáme žádný vliv.

Další informace k tomu naleznete na http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  

Podmínky používání Google Maps naleznete na:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

10. Použití Google Analytics

Naše webové stránky používají službu Google Analytics, což je služba webové analýzy poskytovaná společností Google LLC („Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používají tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzy Vašeho používání webových stránek.

Informace vytvořené cookies týkající se používání těchto internetových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. V případě aktivace anonymizace IP adresy na těchto internetových stránkách společnost Google ovšem Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných signatářských zemích Dohody o evropském hospodářském prostoru před tím zkrátí (tzv. IP maskování).

Pouze ve výjimečných případech je IP adresa společností Google přenesena v USA a zde zkrácena. Na těchto webových stránkách je aktivní anonymizace IP. V pověření provozovatele této webové stránky využije společnost Google tyto informace k tomu, aby vyhodnotila Vaše využívání našich webových stránek za účelem sestavení zpráv o aktivitě internetové stránky a aby provozovateli webových stránek poskytovala další služby spojené s využíváním těchto stránek a internetu.

IP adresa předaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics není ze strany společnosti Google spojována s jinými údaji. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého softwarového prohlížeče; upozorňujeme Vás ovšem na to, že v tomto případě nemůžete využívat v plném rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek. Proti záznamu údajů vytvářených souborem cookie a údajů vztahujících se k Vašemu využívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete vznést námitku tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče, jenž je k dispozici pod následujícím odkazem: Aktuální odkaz na tuto stránku je: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternativně k pluginu prohlížeče nebo v prohlížečích mobilních koncových zařízení můžete kliknout na tuto možnost Odkaz zabránit tomu, aby Google Analytics v budoucnu shromažďoval údaje na těchto webových stránkách. Při tomto procesu se do Vašeho koncového zařízení umístí soubor cookie pro odhlášení. Pokud vymažete Vaše cookies, musíte nově kliknout na link.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adresehttps://policies.google.com/privacy?hl=de a podmínky používání společnosti Google na adrese https://policies.google.com/terms?hl=de .

11. Používání souborů cookie Google DoubleClick

Naše webové stránky používají soubory cookie Google DoubleClick, což je analytická služba poskytovaná společností Google LLC ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Double-Click používá soubory cookie k optimalizaci reklamy, aby uživatelům poskytovala relevantní reklamy, zlepšovala přehledy o výkonu kampaní nebo zabránila tomu, aby se uživateli zobrazovaly stejné reklamy vícekrát.

Soubory cookie DoubleClick se používají k vyhodnocování používání těchto webových stránek. Za tímto účelem jsou sestavovány zprávy o Vašich aktivitách na našich webových stránkách, abychom mohli naši internetovou nabídku přizpůsobit Vašim potřebám. Soubory cookie DoubleClick neobsahují žádná data. Příležitostně soubor cookie obsahuje dodatečný anonymizovaný identifikátor, který identifikuje kampaň, s níž uživatel již dříve přišel do styku. To vylučuje možnost vyvozovat závěry o chování konkrétní osoby na webu. Soubory cookie DoubleClick používají pseudonymní identifikační číslo přidělené Vašemu prohlížeči, které se používá ke kontrole zobrazování a vyvolávání reklam. To umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webům zobrazovat reklamy na základě předchozích návštěv našich webových stránek nebo jiných webových stránek. Informace generované soubory cookie DoubleClick přenáší společnost Google na servery v USA a ukládá je tam. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním výše uvedených údajů a jejich zpracováním společností Google, jak je popsáno výše.

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého softwarového prohlížeče; upozorňujeme Vás ovšem na to, že v tomto případě nemůžete využívat v plném rozsahu veškeré funkce našich webových stránek. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných soubory cookie a souvisejících s Vaším používáním webové stránky a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného v bodu Deaktivační rozšíření DoubleClick z následujícího odkazu  Link. Soubory cookie Doubleclick můžete deaktivovat také pomocí tohoto odhlášení.

12. Použití nástroje Google Tag Manager

Na našich webových stránkách se používá Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení od společnosti Google LLC, které umožňuje firmám spravovat značky webových stránek prostřednictvím rozhraní. Google Tag Manager je doména bez souborů cookie, která neshromažďuje žádné údaje. Google Tag Manager se stará o spouštění dalších tagů, které zase mohou shromažďovat data. Google Tag Manager však k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstává v platnosti pro všechny sledovací tagy, pokud jsou implementovány pomocí Google Tag Manageru.

Podrobné informace o nástroji Google Tag Manager naleznete na následujícím odkazu
www.google.de/tagmanager/use-policy.html

13. Použití Facebook Pixel, Custom Audiences a Facebook Conversion

Používáme takzvaný „Facebook pixel“ sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 v Irsku („Facebook“).

Pomocí Facebook Pixel je Facebook schopen určit Vás jako návštěvníka naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. „Facebook Ads“). V souladu s tím používáme Facebook pixel ke směrování naší reklamy zobrazované přes Facebook pouze těm uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří vykazují určité znaky (např. mají zájem o určitá témata nebo výrobky, které je možno stanovit podle navštívených webových stránek), jež zasíláme společnosti Facebook (tzv. „Custom Audiences“). Pomocí Facebook Pixel chceme také zajistit, aby naše facebookové reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a neobtěžovaly. S pomocí Facebook Pixel můžeme také zpětně vyhodnocovat účinnost facebookových reklam, neboť vidíme, zda uživatelé po kliknutí na facebookovou reklamu byli přesměrováni na naši webovou stránku (tzv. „konverze“).

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele webových stránek anonymní, nemůžeme vyvodit žádné závěry o identitě uživatele. Údaje jsou však společností Facebook ukládány a zpracovávány, takže je možné spojení s příslušným profilem uživatele a společnost Facebook může použít tyto údaje pro vlastní reklamní účely v souladu se směrnicí společnosti Facebook o používání dat. Tím může Facebook umožnit zapojení reklamní inzerátů na stránkách Facebooku, jakožto i mimo Facebook. Toto používání údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

Obecné informace o zpracování údajů společností Facebook a zobrazování reklam na Facebooku najdete v zásadách používání údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php . Speciální informace a podrobnosti k Facebook Pixel a jeho fungování obdržíte na adrese:  https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Pokud máte facebookový účet, můžete evidování údajů prostřednictvím Facebook Pixel a používání Vašich údajů pro zobrazování facebookových reklam odmítnout. Pro nastavení toho, které druhy reklam Vám budou v rámci Facebooku zobrazovány, můžete přejít na stránku zřízenou společností Facebook a na ní se řídit pokyny pro nastavení reklamy na základě používání:  https://www.facebook.com/settings?tab=ads. K tomu musíte být na Facebooku přihlášeni. Nastavení jsou prováděna nezávisle na platformě, to znamená, že jsou přebírána pro všechna zařízení, tedy stolní počítače nebo mobilní zařízení.

Pokud nemáte na Facebooku účet, můžete užíváním podmíněnou reklamu Facebooku deaktivovat na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Shromažďování Vašich údajů na našich stránkách prostřednictvím služby Facebook Pixel můžete zabránit také kliknutím na následující odkaz. Nastavíte tak opt-out cookie ve Vašem prohlížeči, čímž zabráníte shromažďování Vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky prostřednictvím Vašeho aktuálního prohlížeče.

14. Používání Instagramu

Na našich webových stránkách se používá „Instagram“. „Instagram“ provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Integrované tlačítko „Instagram“ na našem webu informuje Instagram, že jste vstoupili na příslušnou stránku našeho webu. Pokud jste se přihlásili na Instagram, může Instagram přiřadit tuto návštěvu našich webových stránek k Vašemu účtu na Instagramu a propojit tak údaje. Údaje přenesené kliknutím na tlačítko „Instagram“ budou Instagramem uloženy. Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů, jakož i o Vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu, které jsou k dispozici na adresehttp://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pokud chcete zabránit tomu, aby Instagram spojoval vaši návštěvu našich webových stránek s Vaším účtem na Instagramu, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z účtu na Instagramu.

15. Tlačítko Facebook (plugin pro sociální média)

Naše stránky obsahují pluginy sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2 v Irsku. Plugin Facebook Share je označen modrým logem s bílým písmenem „f“.

Rádi bychom upozornili uživatele našich webových stránek, že na našich webových stránkách jsou nainstalovány pluginy pro Facebook. Pokud kliknete na jedno z uvedených tlačítek, příslušný plugin naváže přímé spojení s Facebookem. Obsah pluginu, který používáte, přenáší Facebook přímo do Vašeho prohlížeče. Obsah přenášených dat nemůžeme ovlivnit. Rádi bychom Vás však informovali o tom, jaké údaje jsou podle našich současných znalostí předávány společnosti Facebook.

Pokud použijete výše uvedené pluginy, tj. kliknete na příslušné tlačítko, informace o tom, že jste navštívili určité stránky našeho webu, budou předány serverům Facebooku. U uživatelů, kteří jsou současně přihlášeni, např. na Facebooku, to znamená, že údaje o používání jsou přiřazeny k Vašemu osobnímu účtu. Při použití tlačítek, tj. pluginů Facebooku, se tyto informace přenášejí přímo z Vašeho prohlížeče do Facebooku a tam se ukládají. I když nejste členem výše uvedených sociálních sítí, Facebook může určit a uložit Vaši IP adresu.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování, zpracování a používání Vašich údajů, jakož i o Vašich právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete na níže uvedených webových stránkách s oznámeními o ochraně osobních údajů poskytovatelů sociálních sítí na adrese:

Facebook: http://facebook.com/policy.php

Pokud nesouhlasíte s tím, aby o Vás společnost Facebook shromažďovala údaje prostřednictvím našich webových stránek, odhlaste se před návštěvou našich webových stránek z Facebooku. Máte také možnost zablokovat pluginy Facebooku pomocí doplňků pro prohlížeč.

16. Registrace produktu a aktualizace softwaru

Některé produkty si u nás můžete zaregistrovat a/nebo pojistit proti rozbití a krádeži. Kromě toho se můžete na našich webových stránkách zaregistrovat k aktualizaci softwaru. Registrace vyžaduje údaje, jako jsou Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o produktu. Pokud je zadáte do našeho kontaktního formuláře, budou tyto údaje uloženy u nás a použity k plnění smlouvy nebo k poskytnutí služby, kterou jste si vyžádali (čl. 6 odst. 1, s. 1, písm. b DS-GVO).

17. Kontaktování servisního střediska za účelem objasnění otázek

Otázky můžete pokládat v servisním středisku (např. https://www.eschenbach-partner.com/de-DE/58/service-center). K tomu se musíte přihlásit svým zákaznickým číslem/uživatelským jménem a heslem.
Veškeré další údaje, které nám poskytnete, jsou dobrovolné.

Údaje, které nám v této souvislosti poskytnete, budeme uchovávat v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. a DS-GVO za účelem zodpovězení Vašich dotazů. Jakmile příslušný rozhovor s Vámi skončí a příslušné skutečnosti budou definitivně objasněny, údaje získané v této souvislosti vymažeme. Pokud se rozhodneme Váš dotaz zveřejnit, bude anonymizován.

18. Objednávky přes naše webové stránky (Starý internetový obchod)

a) Registrace
Na našich webových stránkách https://www.eschenbach-optik-online.com máte možnost zaregistrovat se jako zákazník našeho internetového obchodu. Po registraci se můžete v případě budoucí objednávky přihlásit do našeho internetového obchodu se službami přímo pomocí svého zákaznického čísla/uživatelského jména a hesla, aniž byste museli znovu zadávat své kontaktní údaje. Vaše osobní údaje se zadávají do vstupní masky, přenášejí se k nám a ukládají. Při zadávání objednávky prostřednictvím našich webových stránek budou informace, které poskytnete našemu systému, jako je Vaše jméno, doručovací adresa, obchodní podmínky a platební údaje, použity ke zpracování Vaší objednávky.

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1, s. 1, písm. b DS-GVO), pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1, s. 1, písm. c DS-GVO), pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. V opačném případě budou Vaše údaje zpracovávány pouze s Vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1, str. 1, písm. a DS-GVO). Svůj souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat poštou na adresu   nebo e-mailem na datenschutz@eschenbach-optik.com. Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro výše uvedené účely, pokud neexistuje zákonná povinnost je uchovávat.

19. Eschenbach Online - Servis MOJE OBJEDNÁVKY

Ve službě MOJE OBJEDNÁVKY si můžete kdykoli prohlédnout stav aktuálního procesu objednávky. Kromě toho máte přístup ke sledování odeslaných položek a kopiím dodacích listů a faktur.

20. Eschenbach Online - Servis PARTNERSKÝ PORTÁL VIZUÁLNÍ POMŮCKY

V rámci služby PARTNERSKÝ PORTÁL VIZUÁLNÍ POMŮCKY můžete získat přístup k exkluzivním novinkám, marketingovým tipům nebo materiálům z oblasti Vision Technology Products.

21. Eschenbach Online – Service NEWSLETTER

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru a souhlasili s pravidelným zasíláním zajímavých nabídek a informací z , dali jste nám výslovný souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy pro reklamní účely. Poté budete dostávat informační bulletiny a informace o následujících tématech: Reklama, aktuální nabídky, informace o seminářích, školení o sbírkách, schůzky prostřednictvím online nástrojů.

Potřebujeme od Vás pouze e-mailovou adresu. Nejsou získávány žádné další údaje. Vaši e-mailovou adresu používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím osobám.

Váš souhlas zaznamenáme a jsme povinni uchovávat jeho obsah tak, aby byl kdykoli k dispozici k vyhledání.

Váš souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli zrušit. Pokud si přejete svůj souhlas odvolat, napište na adresu  nebo pošlete e-mail na adresu datenschutz@eschenbach-optik.com.

Svůj souhlas s ukládáním e-mailové adresy a jejím používáním pro zasílání newsletteru můžete také kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu „Odhlásit newsletter“ v newsletteru.

22. Děti a dospívající

Naše webové stránky jsou určeny výhradně potenciálním zákazníkům, zájemcům, obchodním partnerům a zástupcům tisku.

Osoby mladší 16 let by nám neměly poskytovat žádné údaje bez souhlasu svých rodičů nebo opatrovníků. Nepožadujeme údaje od dětí a mladých lidí, kteří nedosáhli věku šestnácti let. Tyto údaje neshromažďujeme a nepředáváme je třetím stranám.

23. Bezpečnost

Přijali jsme technická a organizační bezpečnostní opatření v souladu se zákonnými požadavky, abychom ochránili Vaše údaje před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a všechny osoby, které se podílejí na zpracování údajů, jsou povinni dodržovat základní nařízení o ochraně osobních údajů, spolkový zákon o ochraně osobních údajů v aktuálně platném znění a další zákony týkající se ochrany osobních údajů, jakož i zachovávat důvěrnost údajů.

Dále uzavíráme příslušné smlouvy o zpracování s externími poskytovateli služeb, kteří pracují naším jménem.

Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně revidována a průběžně upravována v souladu s technologickým vývojem.

24. Změna našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu údajů, pokud to bude nutné vzhledem k technickému vývoji. V takových případech upravíme také naše pokyny k ochraně údajů. Vezměte proto, prosím, na vědomí aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

25. Souhlas

Pokud ke zpracování Vašich údajů potřebujeme Váš souhlas, získáme jej od Vás a Vaše údaje použijeme pro účely uvedené v souvislosti s tímto souhlasem. Vaše souhlasy jsou digitálně zaznamenány.

Můžete Vaše souhlasy kdykoli zrušit s účinností v budoucnu. Napište nám na adresu nebo pošlete e-mail na adresudatenschutz@eschenbach-optik.com.

26. Newsletter

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru a souhlasili jste se zasíláním zajímavých nabídek a informací od společnosti , dali jste nám výslovný souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy pro reklamní účely. Poté budete dostávat informační bulletiny a informace o následujících tématech: Reklama, aktuální nabídky, informace o seminářích, školení o sbírkách, schůzky prostřednictvím online nástrojů.

Potřebujeme od Vás pouze e-mailovou adresu. Nejsou získávány žádné další údaje. Vaši e-mailovou adresu používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím osobám.

Váš souhlas zaznamenáme a jsme povinni uchovávat jeho obsah tak, aby byl kdykoli k dispozici k vyhledání.

Váš souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli zrušit. Pokud si přejete svůj souhlas odvolat, napište na adresu nebo pošlete e-mail na adresu datenschutz@eschenbach-optik.com.

Svůj souhlas s ukládáním e-mailové adresy a jejím používáním pro zasílání newsletteru můžete také kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu „Odhlásit newsletter“ v newsletteru.

27. Kontaktní formulář

Pokud se s námi spojíte pomocí kontaktního formuláře, požádáme Vás o osobní údaje. Abychom mohli na dotaz odpovědět, je třeba uvést platnou e-mailovou adresu. Další informace o sobě můžete poskytnout dobrovolně.

Vaše údaje budou zpracovány e-mailem.
Vaše údaje jsou uloženy na chráněných serverech v České republice v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Zpracování údajů pro účely kontaktování je založeno na Vašem dobrovolně uděleném souhlasu (čl. 6 odst. 1, str. 1, písm. a; 7 DS-GVO). Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte se zpracováním svých kontaktních údajů pro výše uvedené účely. Pokud s tím nesouhlasíte, musíte proces zrušit. V takovém případě nebude kontaktní formulář odeslán a Vaše údaje nebudou zpracovány.

Svůj souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat poštou na adresu   nebo e-mailem na datenschutz@eschenbach-optik.com.

Vaše údaje budeme používat pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování Vašich dotazů a pro další korespondenci s Vámi. Údaje, které jsme shromáždili pomocí kontaktního formuláře, uchováme pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů a po vyřízení Vašeho dotazu je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů vymažeme, pokud neexistuje jiná zákonná povinnost tyto údaje uchovávat.

28. Práva subjektu údajů

Pokud zpracováváme Vaše údaje, máte jako subjekt údajů rozsáhlá práva, která jsou podrobně uvedena níže:

a) Právo na poskytnutí informací

V souladu s čl. 15 DS-GVO můžete kdykoli získat informace o svých údajích, které zpracováváme, na adrese .
Můžete si vyžádat zejména informace o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných údajů, kategoriích možných příjemců a plánované době uchovávání.

Svou žádost o informace adresujte na adresu nebo pošlete e-mail na adresu datenschutz@eschenbach-optik.com.

b) Právo na opravu

Pokud jsou údaje nesprávné, máte v souladu s čl. 16 DS-GVO právo požádat o opravu nebo doplnění údajů, které jsme uložili.

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

c) Právo na vymazání

Podle článku 17 DS-GVO můžete požádat o vymazání údajů, pokud jejich uchovávání již není nutné a neexistuje žádný jiný právní základ pro jejich zpracování. O výmaz můžete požádat také v případě, že jste vznesli námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování Vašich údajů, a pokud byly Vaše údaje zpracovávány protiprávně nebo pokud existuje právní povinnost je vymazat podle právních předpisů EU nebo národních právních předpisů.

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

d) Právo na omezení

Kromě toho máte právo na omezení zpracování podle čl. 18 DS-GVO, pokud popíráte přesnost údajů po dobu, která správci umožní přesnost údajů ověřit; pokud je zpracování protiprávní, ale vznesete námitku proti výmazu údajů; pokud účel zpracování pominul, ale údaje jsou nezbytné pro uplatnění Vašich právních nároků nebo pokud jste vznesli námitku v souladu s článkem 21 DS-GVO a dosud nebylo rozhodnuto, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi zájmy.

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

e) Právo na přenosnost dat

Podle článku 20 DS-GVO máte právo získat údaje, které se Vás týkají, v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu (přenositelnost údajů). Kromě toho si za určitých podmínek můžete nechat předat své údaje přímo od správce údajů, pokud je to technicky možné.

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

29. Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti použití Vašich údajů pro výše uvedené účely (čl. 21 DS-GVO). To je možné, pokud námitka směřuje proti přímé reklamě nebo pokud k tomu existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace. V případě námitky proti přímé reklamě máte obecné právo na námitku, které uplatňujeme bez uvedení konkrétní situace.

Chcete-li uplatnit své právo na námitku, napište na adresu  nebo pošlete e-mail na adresu datenschutz@eschenbach-optik.com.

30. Dotazy, podněty, stížnosti externí pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich informací o ochraně údajů nebo zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Advokátní kancelář Costard
Kancelář pro IT právo a ochranu dat
Právník Thomas P. Costard
EUROCOM Businesspark
Lina-Ammon-Straße 9
90471 Nürnberg
Německo
Telefon: +49 911 790 30-34
Telefax: +49 911 790 30-35
E-mail: costard@it-rechtsberater.de
www.it-rechtsberater.de

Je také k dispozici jako kontaktní osoba pro případ žádostí o informace, návrhů nebo stížností.

31. Právo vznést námitku u dozorčího úřadu

Kromě toho bychom rádi zdůraznili, že aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, Vašeho pracoviště nebo místo údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracováním údajů, které se Vás týkají, dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Dozorový úřad pro ochranu osobních údajů v České republice můžete kontaktovat na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00  Praha 7
Česká republika
Tel: +420 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Domovská stránka: https://www.uoou.cz